Om företaget

Raw Motion Sverige AB är ett värdegrundsbaserat företag. Raw Motion Sverige AB fokuserar på utveckling, rörelseglädje och samverkan.

Åren 2015-2017 arrangerade Raw Motion tävlingen Gropen Extreme.

Raw Motion Sverige AB:s vision är följande:

”Vi ska bidra till ett samhälle där människor utvecklas och upplever glädje genom rörelse för ett mer berikat liv.”

Raw Motion Sverige AB:s värdegrund bygger på autonom drivkraft och är baserad på tre nyckelord som vi tolkar så här:

  • Tillhörighet Vår strävan är att alla vi samverkar och samarbetar med ska känna att vi tror på dem. Vår ambition är att bygga ett ömsesidigt förtroende och bygga relationer så att alla upplever tillhörighet.
  • Kompetens Vår strävan är att alla vi samverkar och samarbetar med ska känna att de har rätt kompetens för uppgiften. För den som upplever ett behov av att stärka en kompetens skall det vara naturligt och enkelt att utveckla färdigheten, skaffa kunskapen, bygga erfarenheten och stärka attityden genom stöd från Raw Motion Sverige AB.
  • Autonomi Vår strävan är att alla vi samverkar och samarbetar med ska få påverka målen och bygga vägen dit.

Raw Motion Sverige AB
556980-7810
Vassunda 315
741 91 Knivsta
E-post: info@rawmotion.se