Raw Motions säkerhets- och ordningsregler

Gällande från och med 2015-11-09. Dessa säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa dig och andra medlemmar i RM samt skapa ett klimat av glädje, trivsel och ordning. Är du osäker på vad som gäller så fråga gärna RM personal.

Säkerhetsregler

1. Medlem skall följa anvisningar av RM personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning på träningscentret.

2. All träning på RM sker på egen risk.Medlem skall för att undvika skador på sig själv och andra i samband med träning i träningscentret:• Använda lämpliga träningsskor samt funktionella kläder som är anpassat för träning. Träningsskor behöver dock inte bäras i samband med viss träningsform, ex fighting, Yoga, stretching mm. I “Gruppträningsrummet” är det ej tillåtet att beträda mattorna med skor, annat än skor som är avsedda för sådant ändamål.• Inte bära klocka eller smycken, såsom ringar, halsband och armband.• Inte ha vida eller fladdriga klädesplagg som riskerar att fastna i träningsutrustning.

3. Övervakningskameror finns installerade i Raw Motion. Dessa är riktade mot allmänna delar av lokalen och ger personal möjlighet att se om någon skadats vid träning under obemannade tider.

4. Barn och ungdomar under 14 år får inte vistas på träningscentret utan målsman på grund av risken för skador. RM personal kan medge undantag för specifika träningsaktiviteter.

5. Endast instruktörer och personliga tränare anställda av RM får instruera och träna medlemmar i RM lokaler.

6. Vid personskada skall de medlemmar som befinner sig I lokalen tillsammans hjälpas åt för att så snabbt som möjligt få den skadade till adekvat vård.

Ordningsregler

1. Medlem får inte använda någon form av prestationshöjande medel (dopingmedel) eller droger utöver mediciner som är föreskrivna av läkare. Medlem skall samtycka till och genomföra dopingtest i RM lokaler som görs av RM godkänd tredje part.

2. Medlem skall låta andra tränande använda träningsutrustningen medan man vilar.

3. Medlem får inte ha ett förargelseväckande beteende på träningscentret.

4. Medlem uppmanas att begränsa användning av mobiltelefon.

5. Medlem måste visa god hänsyn till andra och arbeta aktivt för ett prestigelöst klimat. Kläder som kan uppfattas som stötande, är inte tillåtet på RM. Träning med bar överkropp är tillåtet vid vissa träningsformer eller då RM-personal meddelar det.

6. Medlem ska alltid träna i rena träningskläder och använda skor för inomhusträning. Var noggrann med din renlighet och hygien. Rakning i duschen är inte tillåten.

7. Medlem uppmanas av hygeniska skäl att använda handduk på mattor, styrke - och konditionsmaskiner, samt i bastu.

8. Medlem uppmanas att torka av träningsmaskiner efter användning.

9. Medlem uppmanas att lägga tillbaks träningsredskap på avsedd plats efter användning, som till exempel mattor, vikter, däck, bollar och annan funktionell utrustning.

10. Musik får spelas i lokalen så länge det sker med omdöme och på en sätt som alla medlemmar uppskattar.

11. Fotografering och filmning i RM lokaler får enbart ske efter dialog med RM personal samt de medlemmar som befinner sig i lokalen.

12. Medlem får inte förtära alkoholhaltiga drycker i träningscentret.

13. Medlem skall lämna träningscentret senast vid tidpunkt för stängning.

14. Medlem får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster på RM träningscenter.

Doping och droger

RM tar tydligt avstånd från doping och droger. RM definition på doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras av World AntiDoping Agency. RM antidoping policy förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar.En, av RM godkänd tredje part, har rätt att i RM träningscenter genomföra oannonserade dopingtester.

Vad händer om man inte följer säkerhets- och ordningsreglerna?

Raw Motion har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen bryter mot säkerhets- eller ordningsreglerna.

Tack för att du följer våra säkerhets- och ordningsregler.